İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası

Cumhuriyet sonrası kültür hayatı üzerine yapılacak bir araştırma için başvurulacak temel kaynaklardan birisi hiç kuşkusuz Varlık dergisidir. 1933 yılında yayın hayatına başlayan dergi, alanında, o yıllardan günümüze kadar aralıksız olarak yayımlanan tek süreli yayın olma özelliğine sahiptir. Bu gözle değerlendirildiğinde derginin, geçmişten günümüze kültürel, siyasal, toplumsal çizgide önemli bir fonksiyona sahip olduğu aşikardır. Farklı kuşakları besleyen derginin değişen siyasal ve kültürel konjonktürle de ilintili olarak rağbet oranı, süreç içinde farklılık göstermekle birlikte, her zaman dikkate değer niteliktedir. Dolayısıyla bu yazımızda derginin çıkış tarihi olan 15 Temmuz 1933'ten Temmuz 2005 tarihine kadar olan sayıları üzerinde geniş bir tarama yaparak dergiyi biçim ve içerik bakımından tanıtmakla birlikte onun kültür hayatımızdaki önemini de belirlemeye çalıştık.

FATİH TIĞLI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız