Baykan Sezer Kaynakçası

Baykan Sezer elbette kendi başına, kendisi ile değerlendirilecek önemde bir hocadır. Ancak onun çalışma biçimi ve anlayışı kendisi ile sınırlı değildir. Bu nedenle Baykan Sezer bibliyografyası sadece kendi çalışmaları çerçevesinde ele alınamaz. Bunlar uyandırdığı etkilerle birlikte değerlendirilmelidir. Vereceğimiz kronolojik Baykan Sezer listesi bu zenginliği bütünüyle yansıtmamaktadır. Verdiği dersler ve yönettiği tezleri veya dolaylı olarak katkıda bulunduğu tezleri ayrı bir çalışmada ele almak bir zorunluluktur. Baykan Sezer'in kaynakçası daha ilk bakışta onun ilgilendiği konuların çeşitliliğini göstermektedir. Baykan Sezer, ele aldığı konularla Türk sosyolojisinin temel tartışmalarını gündeme getirmiştir. Başlıca sosyoloji kuramlarının dışında, Batı toplum tarihi, Osmanlı-Türk toplum tarihi, Türk toplum düşüncesi, iktisadi ve coğrafi konular, evrensel dinlere ait kutsal metinler, Türk ve dünya edebiyatı/sineması vb. hakkında kuşatıcı değerlendirme ve açıklamalarda bulunabilecek özümsenmiş bir birikime sahipti. Biz bu yazıda, çalışma ve yayınları ile ilişkili bir-iki hatırlatma çerçevesinde Baykan Sezer'in çalışmalarının kronolojik bir listesini vermeyi amaçladık.

ERTAN EĞRİBEL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız