Toplumbilimin Türkiye Serüveninde Sosyoloji Kongreleri

Bu çalışmanın amacı Türk sosyoloji tarihinin yüzyıllık tarihsel ve düşünsel gövdesi içinde düzenlenmiş ulusal ve uluslararası ölçekli sosyoloji kongrelerinin temel betimleyici çizgilerini bir dizi içinde belirginleştirmek, söz konusu aktiviteleri sosyolojinin Türkiye'deki tarihsel gelişim çizgisi paralelinde yorumlamak, kongre kompozisyonuna ilişkin üniversite, bölüm ve bildiri kategorileri çerçevesinde genel değerlendirmeler yapmaktır. Çalışma Türkiye'de düzenlenmiş ulusal ve uluslararası sosyoloji kongreleri ile sınırlı bir çerçeveye sahiptir. Değerlendirmeler kongrelerde sunulan bildirilerin özetleri ve yayımlanmış metinleri üzerinden yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde çok yazarlı çalışmalarda bildiri sayısı tek olarak değerlendirilmeye alınmış ve katılımcı sayısı korunmuştur. Bir kongrede birden fazla bildiri sunan akademisyen sayısı ise tek katılımcı olarak dikkate alınmıştır.

SUVAT PARİN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız