İçiçe Geçmiş Söylemler: "Diyar-ı Rum" Mimarlığı Tarihyazımındaki Oryantalist ve Milliyetçi Mirasların Sorgulanması

Bu yazıda, 1979 yılında faaliyete geçmiş olan ve Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde faaliyet gösteren Ağa Han İslam Mimarisi Programı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Bu program bünyesinde, yayın hayatına 1983 yılında başlamış olan Muqarnas Dergisi tanıtılmış, 1983-2008 yılları arasında dergide yer alan "Diyar-ı Rum"un sanatı ve mimarisi ile ilgili makalelerin bir listesi sunulmuştur. Ayrıca, Ağa Han İaslam Mimari Programı tarafından, 2006 yılında, "Tarihyazımı ve İdeoloji: Diyar-ı Rum'un Mimari Mirası" başlığıyla düzenlenmiş olan sempozyum ve 2007 yılında sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı Muqarnas'ın 24. sayısı ayrıntılı olarak özetlenmiştir. "Diyar-ı Rum"un mimari tarihya¬zımının geniş bir irdelemesi de bu yazının konusudur.

SİBEL BOZDOĞAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız