Türk-Osmanlı Saray Literatürü (12.-20. Yüzyıl )

Bu literatür değerlendirmesinde Anadolu'daki Türk-Osmanlı dönemine ait saray yapıları ile ilgili literatür geniş bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Türkiye'de Osmanlı öncesi Türk sarayları ile ilgili günümüze az materyal gelmiştir. Anadolu'nun değişik bölgelerinde 19. yüzyılda kısmen ayakta olan bu saray yapıları hakkında yüzyıla ait seyahatnamelerde bilgi aktarılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan kazılarda somut bulgular elde edilmiştir. Materyal kısıtlılığından dolayı tez çalışmaları da sınırlıdır. Erken dönem Osmanlı sarayları için de aynı durum söz konusudur. 15. yüzyılın ortasında Istanbul ve Edirne'de inşasına başlanan büyük saray külliyeleri ve 18. yüzyıldan itibaren İstanbul Boğazı ve Haliç kıyısında inşa edilen sahilsaraylar hakkında son derece zengin, sürekli genişleyen, sempozyum bildirilerini ve çok sayıda tez çalışmasını da içeren bir literatür mevcuttur.

NICOLE KANÇAL FERRARİ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız