Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Dergileri ve Mimarlık Tarihi Yazıları Bibliyografyası

Türkiye'de Cumhuriyet sonrası mimarlık dergi yayıncılığı, Zeki Sayar ve arkadaşlarının 1931 yılında çıkarmaya başladıkları Mimar ya da sonradan değiştirilen ismiyle Arkitekt ile başlamıştır. Mimarlık dergisi yayıncılığı serüveninde Türkiye, bugüne kadar 52 dergiyle tanışmıştır. Bunlardan 28 adedi günümüzde yayın hayatına hâlâ devam etmektedir. Geri kalan 24 adedi ise çeşitli nedenlerle ortadan kalkmıştır. Günümüze kadar yayın hayatını sürdürebilmiş en erken tarihli mimarlık dergisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıflar Dergisi'dir. Bunu, Mimarlar Odası'nın Mimarlık, Yapı Endüstri Merkezi'nin Yapı dergileri takip etmektedir. Türkiye'nin tek mimarlık tarihi dergisi, kurumsal kimliğinin gerektirdiği bir misyonla yayınlanan Vakıflar Dergisi'dir. Çoğu dergi mimarlık tarihi yazılarına sayfalarında zaman zaman yer vermiş, azımsanmayacak bir bölümünün içeriğinde ise, dergi formatlarındaki ticari kaygılar nedeniyle hiç yer ayrılmamıştır. Vakıflar Dergisi, sadece Selçuklu ve Osmanlı devri anıtsal yapılarını konu edinen yazılara, 70 yıl ve 31 sayı boyunca sayfalarında yer vermiştir. Mimarlık tarihi kuramı ya da 20. yüzyıl kültürel mirası gibi yakın dönem söylem ve inceleme alanlarını sorgulayan yazılara ise hiç itibar edilmemiştir. Bu konulardaki yazılara ise başta Arredamento Mimarlık dergisi olmak üzere, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi ve Mimarlar Odası'nın Mimarlık dergisi yer vermiştir.

ÖMER İSKENDER TULUK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız