Türkiye ve Şehirlerine Mimarlık Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyası

Mimarlık tarihini alanında yapılmış ve mimarlık tarihini konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri hakkındaki bu bibliyografya çalışması, mimarlık tarihi araştırmalarına katkı sağlamak ve bu alanda çalışan araştırmacılara gerek konu seçimi aşamasında gerekse konunun belirlenmesinin ardından yapılacak olan literatür taramasında çeşitli faydalar sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanı ile daha önce yapılmış olan bibliyografya çalışmaları taranmıştır. Çalışmanın sınırlarının çizilmesi gerekliliği ile Türkiye’de İstanbul dışındaki diğer şehirlerde yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri derlenmiştir. -Türkiye-, -Anadolu-, -Osmanlı-, -Cumhuriyet- Üzerine Genel Çalışmalar: Kuramlar, Dönemler, Binalar ve Şehirler Özelinde Mimarlık Tarihi Çalışmaları başlıkları altında tarihi yapılar, kent tarihi, mimari üsluplar ve akımlar, tarihte mimarlıkla ilgili örgütlenmeler, tarihi kent dokusu, rölöve, restorasyon, tarihi yapılarda malzeme ve teknik, koruma, mimarlık kültürümüzün oluşmasında önde gelen kişileri konu alan tezler incelenmiştir.

FULYA ÜSTÜN DEMİRKAYA

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız