İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nın Tarihi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi 18. yüzyıla kadar geri götürülse de Mimarlık ve dolayısıyla Mimarlık Tarihi eğitimi 1944-45 eğitim yılında kurulan Mimarlık Şubesi'nde verilmeye başlanmıştır ancak Mimarlık Tarihi kürsüsü 1952 yılında İtalya'dan gelen Paolo Verzone'nin İTÜ'de görevlendirilmesiyle bağımsız bir birim olarak kurulmuştur. 1982 yılında İTÜ Maçka Mimarlık Mühendislik Fakültesi'ndeki Mimarlık ve Sanat Tarihi Kürsüsü ile birleşmiş, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dalları oluşmuştur. Zaman içinde lisans eğitiminde verilen zorunlu dersler İlkçağ ve Bizans, Türk, Avrupa ve Çağdaş Mimarlık dönemlerini kapsamakta ve çeşit¬li seçme derslerle desteklenmektedir. Mimarlık Fakültesi'nde doktora eğitimi programı 1960'lı yıllarda başlamıştır. Lisansüstü eğitimi 1982 yılından itibaren fakültelerden alınarak Rektörlüğe bağlı ens¬titülerce yürütülmeye başlanmıştır. Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı 1986 yılın¬dan bu yana İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunmaktadır. Lisansüstü araştırma konuları, 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı, Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı, Bizans Mimarlığı, Modern Batı Mimarlığı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı, Antik Mimarlık, Kent Tarihi, Selçuklu Mimarlığı, Beylikler Dönemi Mimarlığı, İslam Mimarlığı ve Mimarlık Kuramları olarak belirlenmiştir. Lisans ve lisansüstü eğitimi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarfından yürütülen arazi projeleri ve düzenlenen teknik geziler de desteklenmektedir. İTÜ'de Mimarlık Tarihi akademik formasyonunu almış birçok genç akademisyen Türkiye'nin önemli üniversitelerinde Mimarlık Tarihi anabilim dallarını kurmuş veya onlara önemli katkılar sağlamıştır. Akademik içerik olarak da ilk kurulduğunda mimarlara Mimarlık Tarihi veya Sanat Tarihi eğitimi vermenin yanında yeni bir Türk Mimarlık Tarihi yazımı hedeflenmiş ve buna yönelik yayın ve araştırma yapılmıştır.

İLKNUR KOLAY

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız