Cumhuriyet Dönemi Türkçe İslam Felsefesi Tarihi Çalışmalarına Dair Literatür Denemesi

İslam Felsefe tarihi çalışmaları son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu çalışma temelde İslam felsefe tarihine dair bir literatür derleme çalışması olup giriş ve Türkçede yayınlanan makalelerin listesinden oluşmaktadır. Girişte, alanı da tasvir etmek amacıyla İslam Felsefe tarihi çalışmalarının artış sebepleri, Pozitivist tarih anlayışının alan üzerindeki etkileri ve bizim açımızdan araştırmalarda ihmal edilen alanlardan iki tanesi üzerinde durdum. Bu alanlar Aristo şarihlerinin aktif olduğu Helenistik dönem ve 12. yüzyıl sonrası dönem ve özellikle de Osmanlı düşünce tarihidir. Pozitivist tarih anlayışının bu ihmal edilişle ilgisini kısaca değerlendirdim. Makale listesini oluştururken elimizden geldiğince yayınlanan makalelere ulaşmaya çalıştık. Gözden kaçırdıklarımız ve eksikliklerimiz olabilir. Bu eksikliklerin bundan sonra tarafımızdan veya başka araştırıcılar tarafından yapılacak literatür çalışmalarında giderileceğini ümit etmekteyiz.

ATİLLA ARKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız