Bergsonculuğun Türkiye'ye Girişi ve Türk Felsefesine Etkisi

Bu makale Bergsonculuğun Türk fikir hayatına girişini ve Türk felsefesine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. 20. yüzyılın başından itibaren Türk fikir hayatına girmeye başlayan bu akım Osmanlı-Türk modernleşmesi çerçevesinde materyalizm ve pozitivizm istikametinde gelişme gösteren felsefeleşme sürecine erken bir reaksiyon olarak doğmuş, bu sistemin ana kavramları kimi zaman sosyal, siyasi ve kültürel problemlerin çözümü için araçsallaştırılmıştır. Bergsonculuk Dergâh çevresi ve Mustafa Şekip Tunç vasıtasıyla Türk fikir hayatında temsil edilen bir akım haline gelmiştir. Bergsonculuk bu süreçte yalnızca ithal edilmemiş, yeniden yorumlanarak yerel şartlara uyumlu bir düşünce sistemi haline getirilmeye çalışılmıştır.

YAKUP YILDIZ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız