Hilmi Ziya Ülken ve Türkiye'de Felsefe Çalışmalarına Katkıları

Bu çalışmada, felsefe ve düşünce tarihi alanında çalışmalarıyla ün kazanan Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de felsefe çalışmalarına katkıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Anadoluculuk akımı içerisindeki çalışmaları, bir felsefe dili ve geleneğini oluşturma çabaları ile Türk düşünce tarihi projesindeki konumuna değinilmiştir. Ayrıca Türkiye’de felsefenin kurumsallaşmasındaki etkileri, toplumsal sorunlara çözüm önerileri, üniversite içi ve dışındaki faaliyetlerine dikkat çekilmiştir. Telif tercüme, tebliğ, makale ve köşe yazılarıyla, toplumsal duyarlılık çerçevesinde Türk hümanizması ve Türk rönesansı oluşturmak arzusuyla ortaya koyduğu felsefî görüşler irdelenmiştir. Çok yönlü bir düşünce adamı olan Ülken’in Türkiye’de felsefî faaliyetlerin yürütülmesi ve felsefî bir zeminin oluşmasında gayret ve emekleri makale sınırları çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Mehmet VURAL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız