Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Tefsiri ve Hakkında Yapılmış Çalışmalar Bibliyografyası

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri Cumhuriyet döneminde İslamî ilimler sahasında telif edilen ilk eserlerdendir. Geçmişte ve günümüzde Kur'an'ın anlaşılması, yorumu ve tercümesi üzerinde belirleyici bir etkisi olan önemli bir çalışmadır. Elmalılı'nın tefsiri farklı alanlarda istifade edilebilecek çeşitliliğe ve derinliğe sahiptir. Bu özellikleri ve Türkçe yazılmış olması nedeniyle başta İslamî ilimler olmak üzere birçok ilmî disiplinde bu eseri konu edinen tezler yapılmış, tebliğler sunulmuş, kitaplar, makaleler yazılmıştır. Ayrıca Türkçe birçok araştırmada Kur'an'la ilgili yorumlarda bu eserden istifade edilmiştir. Bu yönüyle Türkiye'deki dinî anlayışlar ve çalışmalar üzerinde önemli bir etkisi vardır. Makalede Hak Dini Kur'an Dili kısaca tanıtılacak, bu eseri ve müellifini konu edinen çalışmalara ait bir bibliyografya verilerek değerlendirilecektir.

İSHAK ÖZGEL

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız