Türkiye'de Memlükler Dönemi Hadis Çalışmaları

İslâmî ilimler tarihinin hicrî üçüncü asırdan sonra ikinci altın çağı olarak kabul edilen Memlükler döneminde, İslâmî ilimler bütün şubelerinde büyük bir inkişaf göstermiştir. Yaklaşık iki buçuk asır (649-923/1250-1517) hüküm süren Memlükler devleti, oldukça parlak kültürel ve ilmî bir harekete sahne olmuş, Memlükler döneminde yetişen İslâm âlimleri, İslâmî ilimler ve İslâm kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Öyle ki İslâm tarihinin hiçbir döneminde bu dönemdeki kadar çok ve hacimli eser yazılmamıştır. Bu dönem bilhassa büyük şârihleri ve ansiklopedistleri ile ön plana çıkmıştır. Memlükler dönemi, hadis âlimleri ve bu âlimler tarafından hadis ilimlerinin hemen her alanında yazılmış eserlerin çokluğu bakımından son derece zengindir. Ülkemizde Memlük dönemi hadis âlimleri ve eserleri üzerine tercüme, kitap, makale ve tebliğlerden oluşan pek çok çalışma yapılmış, ancak şu ana kadar eksik bırakılan çalışmalar da olmuş, özellikle hadis tarihi alanında bu dönem ihmal edilmiştir. Bu makalede Memlükler dönemini hadis ilmi açısından ele alan, Memlükler döneminde yetişen hadis âlimleri ve eserleri üzerine hazırlanan Türkiye’deki çalışmalar tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir.

FERHAT GÖKÇE

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız