Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Hadis Araştırmaları

Cumhuriyet dönemi hadis araştırmalarının muhtevasını Osmanlı dönemi bağlamında incelemek ve bu konuda yapılan araştırmaları bibliyografik olarak zikretmek bu makalenin ana temasıdır. Osmanlı devrinde eser veren bilginlerin çoğu hem aklî hem de naklî ilimlerde eserler ortaya koymuşlardır. Medreselerde ders verecek alimlerin hadis ilminde de mahir olması klasik dönem vakfiyelerinde zikredilen şartlardan birisidir. Bu şart Osmanlı'da hadis ilmine de özel bir önem verildiğini göstermektedir. Ayrıca edebiyatçıdan bürokrata, devlet adamından ulemaya kadar birçok zât da kırk hadis türünde eserler yazmışlardır. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde en çok inceleme yapılan alanlardan birisi Osmanlı dönemi kırk hadis çalışmaları olmuştur. Bu araştırma vesilesiyle Osmanlı dönemi hadis çalışmalarının günümüz açısından arz ettiği önem ve Türk akademyasında işgal ettiği yere dair bazı tahliller yapılacak ve ileriye yönelik bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

ABDULLAH TAHA İMAMOĞLU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız