Yeni Zamanlarda Fetvaya Ne Oldu? Günümüz Fetvalarında Görülen Bazı Yöntem Sorunları

Fetva insanların ister ferdî ister toplumsal olsun amelî hayatlarıyla ilgili dinî-hukukî sorularına/meselelerine verilen cevaptır. Fetva vermek (iftâ) aslında ictihad etmek demektir. Bununla birlikte zamanla iftâ ile ictihad hem nitelikleri hem de yeterlilik şartları açısından birbirinden ayrılmıştır. Bu ayırım sonucunda iftâ, ehliyet sahibi büyük fakihlerin ictihadla çıkardıkları hükümleri müsteftinin somut olayına uygulama işlemi haline gelmiştir. Fetva verme yeterliliğini taşıyan müftîlerce deruhte edilen bu işlem, tabiatıyla belli usûl, ilke ve kurallara tâbi olmak zorundadır. Hal böyleyken hem tarih içinde hem de günümüzde ilgili usûl ve kurallarla bağdaşmayan iftâ faaliyetleri de söz konusu olmuştur. "Yeni zamanlarda fetvaya ne oldu?" sorusuna cevap arayacak olan bu makalede günümüz fetvalarında görülen bazı yöntem sorunlarına sekiz alt başlıkla işaret edilecektir.

AHMET YAMAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız