Şiraz’dan Bursa’ya Uzanan Bir Tarikatın Hikayesi: Şevkî Çelebi’nin Firdevsü’l-Mürşidiyye Çevirisi

Ebû İshak-ı Kâzerûnî (ö. 426/1035)’nin hayatı, Kâzerûnî tarikatının üçüncü şeyhi
olan Ebûbekir Muhammed el-Hatîb (ö. 502/1108-1109) tarafından yazılmıştır.
Sîret el-Kâzerûnî olarak bilinen bu Arapça eser, Mahmud bin Osman tarafından
728 H. (1327-1328) yılında Firdevsü’l-Mürşidiyye adıyla Farsça’ya çevrilmiştir.
Firdevs’in Türkçe çevirisi ise Muhteşem Süleyman (1520-1566) döneminde Bursalı
Şevkî Çelebi tarafından yapılmıştır. Şevkî’nin eseri, tam bir çeviriden ziyade bir
özet tercüme niteliğindedir. Kâzerûnî dervişlerinin Anadolu’ya gelişi, XI. yüzyıla
kadar geri götürülebilir. Destansı bir eseri andıran Danişmendnâme’de Ebû İshak
sancağına değinildiğini görmekteyiz. Kâzerûnî dervişleri, meşhur sancaklarıyla
birlikte 1582 yılında Şehzade Mehmed’in sünnet düğününe de katılmışlardı.

FATİH BAYRAM
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız