Tasavvuf Alanında Yapılan Tezler: Tadat, Tasnif, Tahlil

Çalışmamızda, ilk olarak İlahiyat fakültelerinde tasavvuf derslerinin ve tasavvuf
anabilim dalının kısa bir tarihçesine yer verilmekte, ardından ülkemizde yapılan
tasavvuf konulu tezlerin izi sürülmektedir. İlahiyat fakültelerinin tasavvuf anabilim
dallarında yapılanlar başta olmak üzere, İlahiyat fakültelerinin diğer anabilim
dallarında yapılanların bir tasnifi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu
yapılırken, tezlerin listelerine yer veren bibliyografyalar ele alınmakta ve içerikleri
değerlendirilmektedir.

Ahmet Murat Özel

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız