Türkiye Şehir Coğrafyası Makaleler Bibliyografyası (1915- 2018)

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de coğrafyacılar tarafından yazılmış olan şehir coğrafyası makaleleri bir araya getirilmiştir. 1915 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünün kurulmasıyla Türkiye’de modern anlamda coğrafya çalışmaları başlamıştır. Beşerî coğrafyanın bir alt dalı olan şehir coğrafyası konusundaki çalışmalar ise 1950’lerden sonra kırdan kente göçün artmasıyla yoğunluk kazanmıştır. Bu konuda yazılan makale sayısı günümüze kadar artarak devam etmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde genel hatlarıyla konudan bahsedildikten sonra ikinci bölümde yönteminden, üçüncü bölümde ise coğrafyacıların şehir coğrafyası çalışmalarında ele aldıkları belli başlı konuların neler olduğuna değinilmiştir. Dördüncü bölümünde çalışmaya ait istatistiki verilerin olduğu değerlendirme ve sonuç kısmı bulunurken, beşinci bölümü derlenen çalışmaların yer aldığı bibliyografyadan oluşmaktadır.

Bu çalışmanın coğrafyacıların şehir konusundaki birikimlerinin bir araya getirilmesi, şehre bakış açılarının analiz edilmesi ve şehir coğrafyası konusunda yapılacak olan araştırmalar öncesinde ilgili kaynaklara daha hızlı ulaşılması bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de coğrafyacıların şehir coğrafyasıyla ilgili 2018 yılı sonuna kadar yazmış olduğu makalelerin kaynakçası oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şehir Coğrafyası, Şehir Çalışmaları, Şehir Bibliyografyası, Türkiye Şehir Çalışmaları, Şehir Coğrafyası Makaleleri

Ahmet Emrah Siyavuş
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız