Şehir Coğrafyacısı Olarak Prof. Dr. Erol Tümertekin

Özet

Onlarca kitap, yüzü aşkın makale çalışması ile Erol Tümertekin, Türk coğrafyasının gelişmesinde ve olgunlaşmasında büyük katkıları olmuş bir bilim adamıdır. Bu makalede Tümertekin’in özellikle son dönem coğrafya çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturan kent ile ilgili araştırmaları ele alınmıştır. Bu yapılırken doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Şehir ile ilgili yazmış olduğu kitapları ve makaleleri, içerik ve uygulanan araştırma yöntemi açısından irdelenmiştir. Uygulamalı coğrafya çalışmalarının ağırlıkta olduğu bu yayınlar, Tümertekin’in doktora tezi olan ve kitap olarak da yayınlanan, “Ağır Demir Sanayii ve Türkiye’deki Durumu” adlı çalışması ile başlar. Tümertekin’in bu çalışması, Türkiye’deki uygulamalı ve sistematik coğrafya çalışmalarına örnektir. Türkiye’de sanayi coğrafyasının inceleme alanları arasına girmesine neden olan bu çalışma da, Karabük şehrinin kurulus ve gelisim süreci de yer almaktadır. Tümertekin, şehir coğrafyası ile ilgili çalışmalarını daha ziyade sanayinin kuruluş yeri temelinde ele almıştır. Tümertekin’in ikinci kitabı 1965 yılında yayınlanan “Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması” kitabıdır. Türkiye’de şehir coğrafyası üzerine yayınlanmış ilk kitaptır. Tümertekin, daha sonraki yıllarda şehir sanayi ilişkisini daha çok İstanbul özelinde ele aldığı pek çok çalışmaya imza atmıştır. Tümertekin’in “İstanbul: Une métropole Anatolienne” Hommes et Terres d’Islam (İstanbul: Bir Anadolu Metropolü) makalesi şehirler ve İstanbul üzerine yaptığı çalışmaları ve birikimi yansıtan niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Erol Tümertekin, Literatür, Şehir Coğrafyası, Yöntem, İstanbul.

Meryem Hayır-Kanat Ali Yiğit
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız