Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun Ziraat Coğrafyasıyla İlgili Çalışmalarına Bakış

Özet

Ord. Prof. Ali Tanoğlu, coğrafyanın çeşitli konularında eserler vermiştir. Bu çalışmada Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun ziraat coğrafyasıyla ilgili kitabı ve ziraatla ilgili makaleleri ele alınmıştır. Ord. Prof. Ali Tanoğlu Ziraat Hayatı adlı eserinde ziraat tarihini coğrafî bakış açısıyla değerlendirmiş, çapa ziraatı, hayvanların ehlîleştirilmesi ve saban ziraatını incelemiştir. Ayrıca eserde orta iklim memleketlerinde ziraat hayatı, ziraatın genel şartları ve yetiştirilen başlıca ürünler ele alınmıştır. Ele alınan başlıca ürünlerin önemi, ana yurtları, coğrafî şartları, ülkeler bazında üretim ve ticaretleri coğrafî bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Ord. Prof. Ali Tanoğlu “Ziraatimizin Coğrafi Karakterleri ve Başlıca Meseleleri” adlı çalışmada Türkiye’nin iktisadî yapısının sadeliğinden bahsederek ziraatımızın meselelerini açıklamıştır. “Kurak Bölgelerde Tarım ve Bu Bakımdan Konya Bölgesi’nin Durumu” adlı çalışmada kurak bölgelerde yapılan “Dryfarming” metodu üzerinde durmuştur. “Şeker Kamışı Ziraati ve Sanayii ve Bu Ziraat Sanayiinin Türkiye’deki İmkânları” adlı çalışmada da şeker kamışı bitkisinin tarihi, dünyada yayılma süreci ve Türkiye’de yetişebilme şartları ve sanayisi ele alınmıştır. “La Mécanisation de l’Agriculture en Turquie” yayınında 1950 sonrası ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerde mekanizasyon ve sonuçlarını ele almaya çalışmıştır. “Türkiye’de Toprak” adlı çalışmasında ise, toprağın önemini ve Türkiye toprakları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ord. Prof. Ali Tanoğlu, Ziraat Coğrafyası, Orta İklim Memleketleri’nde Ziraat, Türkiye Ziraati, Şeker Kamışı.

Süheyla Balcı Akova Mesut Doğan
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız