Lisansüstü Tezlerde Türkiye’nin Kırsal Yerleşmeleri

Özet

Bir literatür araştırması olarak ele alınan bu çalışmada, Türkiye’de kırsal yerleşmeler konusunu içeren lisansüstü tezler analiz edilecektir. Yerleşme konusu pek çok disiplin tarafından ele alınıp incelenmiş ve yerleşme ile ilgili olarak da çok sayıda lisansüstü tez hazırlanmıştır. Bu çalışmada, yalnızca kırsal yerleşmeleri konu alan tezler incelenmiştir. Kırsal yerleşmeler de sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, mimarlık, planlama ve coğrafya gibi çok sayıda bilimin inceleme kapsamında yer alır. Bu çalışmada kırsal yerleşmeleri konu alarak hazırlanan tüm tezler dikkate alınacaktır. Fakat daha çok coğrafya alanında hazırlanan tezler, yerleşme coğrafyası, daha doğru bir ifadeyle kırsal yerleşme coğrafyası kapsamında analiz edilecektir. Çalışmada veri kaynağı olarak, YÖK tarafından hizmete sunulan ve açık erişime sahip ulusal tez merkezi verileri kullanılacaktır. Ulaşılan veriler, istatistiksel yöntemlerle sınıflandırılacak ve coğrafya alanında hazırlanan kırsal yerleşme konulu tezlerin, diğerleri arasındaki yeri belirlenecektir. Daha sonra kırsal yerleşme konulu tezler kendi içerisinde analiz edilecek ve hazırlanan tezler, konu, kapsam ve düzey açısından incelenecektir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’de kırsal yerleşme konusunda lisansüstü tez hazırlayacak bilim insanlarına tez konusu ve alanı belirlemede yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Yerleşme Tezleri, Türkiye'de Coğrafya Araştırmaları, Anadolu Coğrafyası Araştırmaları.

Barış Taş
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız