Türkiye’de Bitki Coğrafyası Araştırmaları

Türkiye’de, bitki coğrafyası alanında Türk coğrafyacıları tarafından yapılan çalışmalar, 1960’lardan itibaren başlamıştır. Hamit İnandık (1961, 1965), Reşat İzbırak (1963), Sırrı Erinç (1967) ders kitabı özelliğinde ilk yayınları yapan coğrafyacılardır. Bu çalışmaları, Yusuf Dönmez (1976) ve İbrahim Atalay’ın (1983, 1990) yayınları izlemiştir. Bu eserler bitki coğrafyasının temel kitaplardır. Türkiye bitki coğrafyası ile ilgili ilk eseri (Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş, 1965) Hamit İnandık yayınlamıştır. Bu eser, Türkiye bitki coğrafyasının esaslarını ortaya koyması açısından önem taşır. Türkiye’de bitki coğrafyası ile ilgili kapsamlı ilk bölgesel araştırma (Trakya’nın Bitki Coğrafyası, 1968) Yusuf Dönmez tarafından yapılmıştır. Bu eseri, Dönmez’in diğer çalışmaları, Dönmez danışmanlığında yürütülen tez çalışmaları ve bitki coğrafyası ile ilgili diğer araştırmalar ve yayınlar takip etmiştir. Bu çalışmalarla, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin bitki coğrafyası açısından taşıdığı özellikler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Türkiye bitki coğrafyası araştırmaları, Türkiye’de varlıkları bilinmeyen birçok bitki türünü literatüre kazandırmıştır. Bu makalede, Türkiye’de, Türk coğrafyacıları tarafından yapılmış bitki coğrafyası çalışmaları (kitap, makale, tez) kronolojik sırayla ele alınmıştır.

Nurten Günal
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız