Türkiye’de Coğrafya Sözlükleri Literatürü

Cumhuriyet döneminde Türk coğrafyacılar tarafından çalışılan konulardan biri de coğrafya terimleri olmuştur. Bu konudaki çalışmalar 1930’lu yılların sonlarına doğru başlamış, ilk önemli adımlar 1941 yılında yapılan Birinci Coğrafya Kongresi’nde atılmıştır. Müteakip yıllarda coğrafya terimleri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış, makale ve sözlükler yayımlanmıştır. Bunlar içinde sözlüklerin ayrı bir yeri vardır. Coğrafya, coğrafya terimleri, fiziki coğrafya ve jeomorfoloji sözlükleri yayımlanmış, böylece azımsanmayacak bir külliyat ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın konusu, Cumhuriyet dönemi coğrafya külliyatının önemli bir parçasını oluşturan coğrafya sözlükleridir. Coğrafi terimlerinin Türkçe karşılıklarını veren, onları açıklayan coğrafya sözlükleri, coğrafi terminolojinin oluşması ve yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle lisans ve lisansüstü coğrafya öğrencileri, coğrafya öğretmenleri ve bu alanda çalışanlar için temel başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Bu konuda literatürün verilmesi, aynı zamanda konunun çalışılmamış yönlerine işaret etmek olacağından, bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacaktır. Bu nedenle çalışmanın temel amacı konuyla ilgili literatür vermek ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sunmaktır.

Cemalettin Şahin
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız