Jeomorfoloji Dergisi, Coğrafya Bilimine Katkısı ve Dizini

Bu yazının konusunu, Türkiye Jeomorfologlar Derneğinin yayın faaliyetlerinden birisi olan, Jeomorfoloji Dergisi oluşturmaktadır. Jeomorfoloji Dergisi de ne yazık ki uzun ömürlü olamamış, 1969 yılında başladığı yolculuğu, 21. Sayısı ile 1998 yılında son bulmuştur. Dergide yer alan yazılar hakkında topluca bir değerlendirme yapılacak olursa, derginin yirmi bir sayıda 2488 sayfaya ulaşan önemli bilimsel bir birikim oluşturduğunu söylemek gerekir. Derginin ortalama makale-yazı sayısı 10, hacmi de 120 sayfa kadar olmuştur. Derginin tüm sayıları incelendiğinde bir yazı meteorolog, 10 kadar makale de jeologlar tarafından hazırlanmıştır, diğerlerinin tümü coğrafyacı-jeomorfologlar tarafından kaleme alınmıştır, bu durum derginin içe dönük, dışa kapalı olduğunun önemli bir göstergesi durumundadır. Jeomorfoloji dergisindeki yazıları dört grupta ele almak mümkündür, bunlardan ilkini mesleki tanıtım ve bilimsel bilgi aktarımına dönük olanlar oluşturur. İkinci grup makaleler ise Türkiye’nin jeomorfolojisi ile ilgili genel değerlendirme yazılarıdır. Bilimsel yazıların oluşturduğu son grup yerel araştırma sonuçlarının yayınlandığı makalelerdir. Son olarak haber, duyuru, kitap tanıtımı gibi konulardan oluşur, bunlar sayıca en az olanlardır. Dergide yayınlanan ikiyüzü aşkın yazının 55’i teorik konularda hazırlanmıştır, 20 kadarı Türkiye ile ilgili genel değerlendirme yazısıdır, 120’den fazlası yerel araştırma sonuçlarına ilişkindir. Jeomorfoloji dergisi yayınlandığı dönemde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bilimsel ve mesleki birikime büyük katkıları olmuştur, ancak günümüz koşulları göz önünde alındığında görevini tamamlamış bir dergidir.

Harun Tunçel Ebubekir Karakoca
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız