Marmara Coğrafya Dergisi’nin Coğrafya Disiplinine Literatür Bağlamında Katkısı

Bilimsel araştırma yapmanın en temel kurallarından olan literatür çalışmaları coğrafya biliminde de önemli yer tutar. Alanyazın çalışmalarında araştıran konuya ait çalışmaların derli toplu bir dergi, kitap veya süreli yayında yer alması, onlara kolayca ulaşma imkânı ve devamlılığını sağlamaktadır. Süreli yayınlar; güncel akademik bilgilere ulaşmada en önemli kaynakların başında gelir. Bunlardan bir alana ait incelemeleri içinde barındıran alan dergileri de kayda değerdir. Coğrafya alanında Marmara Coğrafya Dergisi ise önemi haiz bir nitelik taşır. Marmara Coğrafya Dergisi yayın hayatına Ocak 1996 yılında başlamıştır. İlk yıllarda iki yılda bir yayınlamıştır. Dergi 2000 yılından itibaren düzenli olarak yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayınlanarak yayın hayatına aralıksız devam etmiştir. 2018 Ocak ayında 37. sayısını “Marmara Coğrafya Dergisi” ismiyle yayınladıktan sonra daha geniş yelpazeye ulaşmak amacıyla yayın politikası ve ulaşılabilirliği gözden geçirilmiştir. Marmara Coğrafya Dergisi’nin 1.-34. sayıları, indeks (dizin) olarak “ulusal bilimsel hakemli dergi” statüsünde kabul görmektedir. Dergi, 35. sayıdan itibaren uluslararası indekslerde taranmaya başlamış 2018 de ise ESCI kapsamında taranmaya başlamış ve “uluslararası bilimsel hakemli dergi” statüsünde yayınlarını sürdürmeye devam etmektedir. Uzun yıllardır başta Türkçe olmak üzere coğrafya alanında literatüre katkı sağlayan ve kaynaklık eden derginin, uluslararası üst düzey indekslerde taranması hedeflenmiştir. Bu gaye ile 38. sayıdan itibaren derginin yayın politikası ve isminde değişikliğe gidilmiştir. Yabancı literatürde daha fazla atıf alması, etki değerinin artması için yabancı dil özet tercihini genişletmiş ve derginin Türkçe ismi “Uluslararası Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi Dergisi”, İngilizce ismi ise “International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)” olarak değiştirilmiştir.

Mehmet Ünlü
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız