Türkiye’de Sinema Tarihyazımının Gelişim Süreci

Önceleri gazete ve süreli yayınlarda düzenli yazılar yazan sinema yazarlarının
çalışmalarıyla başlayan tarihyazımı alanındaki üretim, sonrasında farklı
sahalardan gelen araştırmacıların çabalarıyla devam eder. 1990’lı yıllardan sonra
ise üniversitelerin yaygınlaşmasıyla akademide yetişen akademisyenlerin katkıları
yeni metodolojilerin ve bilimsel yaklaşımların alana da sirayet etmesini sağlar. Bu
çalışmanın amacı Türkiye’de geçmişten günümüze üretilen tarihyazımı
metinlerini ele alarak bu literatürün gelişim sürecini yansıtmaktır. Konunun
çerçevesini sınırlandırmak adına metinde sinema tarihyazımı ile ilgilenen ve bu
alanda eser veren kişiler merkeze alınmıştır. Metin üretenlerin meslek sahasına ve
mesleklerinden kaynaklanan yaklaşımlarına göre metinler sinema yazarları,
sinema araştırmacıları ve akademi şeklinde üç ana bölüme ayrılmıştır. Son
dönemde bunların yanı sıra kurulan çeşitli kurum ve kuruluşların interaktif ve
yenilikçi çabaları ise ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.

BARIŞ SAYDAM
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız