Türkiye’de Korku Sineması Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Bu çalışmada Türkiye’de korku sineması literatürü tespit edilip analiz edilmiştir.
Özellikle son yirmi yılda toplumun değişen yapısı ve ideolojiye bağlı olarak Türk
korku filmlerine olan ilgi ve akademik yayın sayısı artmıştır. Çalışmada korku
sineması üzerine kitaplar, makaleler ve lisansüstü tezleri nitel araştırma deseninde
içerik analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Çalışmada 31 kitap, 42 makale ve 71
lisansüstü yayın olmak üzere toplam 144 yayın incelenmiştir. Çalışmada Ulusal
Tez Veri Merkezi, Dergipark, Google Akademik ve çeşitli kütüphane kataloglarından
yapılan taramalar aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Yayınlar incelenirken “korku
sineması”, “korku”, “Türk korku sineması” anahtar kelimelerine göre incelenmiş
ve bunun sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de
korku sineması literatürünün kitaplar, makaleler ve lisansüstü tezler bağlamında
belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle korku sineması literatürüne katkı
sağlanması amaçlanmıştır.

Ozan Özpay

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız