Türkiye Sinema Mekânları, Seyir ve Seyirci Araştırmaları Bibliyografyası: Yaklaşımlar, Kaynaklar ve Yöntemler

Bu çalışmada seyirci sadece filmle, sinema mekânıyla veya diğer seyircilerle
etkileşimde bulunan değil, sinemaya giden kişi olarak tanımlanmış ve buradan
hareketle bir işletme olarak belli bir program çerçevesinde film gösterimi yapan
bir mekân olarak sinemayı; sinemanın şehirde ya da şehir-dışı alanlarda nerede ve
nasıl konumlandığını, mekânın nasıl düzenlendiğini ve örgütlendiğini ve seyircinin
sinema mekânlarındaki deneyimini konu edinen ulusal alanyazını derlemek ve
değerlendirmek amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmayla, ulusal geleneksel/
ana akım sinema tarihyazımının coğrafî olarak İstanbul’u (çoğunlukla Beyoğlu’nu)
merkezine alan ve yakın zamana kadar salt ikincil kaynaklara dayanan
yaklaşımından farklılaşarak, tarihyazımını farklı kaynaklar ve yöntemler kullanarak
ulusal coğrafyamızın farklı yerlerine bakmayı deneyen araştırmaların
bibliyografyasını oluşturmak hedeflenmiştir. Çalışmayı gerçekleştirmek için
kütüphane kayıtları, arşiv ve veritabanları sinema(lar), sinema salonu, yazlık
sinema ya da açık hava sineması gibi anahtar kelimelerle taranmış; ulaşılan
kaynaklardan hareketle ve kartopu yöntemiyle çalışma ilerletilmiştir. Bunun
ardından, tarama ve derleme çalışması ile ulaşılan kaynaklar tematik olarak
kodlanmış ve tasnif edilmiştir. Sinema mekânları, seyir ve seyirci araştırmaları
alanyazınına dair veri, kodlama ve tasnif işlemlerinin ardından üç ana/üst temada
–yaklaşımlar, kaynaklar ve yöntemler– yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme sonucunda Türkiye sinema mekânları, seyir ve seyirci
araştırmalarının bibliyografyası da oluşturulmuştur.

Aydın Çam İlke Şanlıer Yüksel
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız