Hayal Perdesi Sinema Dergisi’ne Tarihsel Bir Bakış

Hayal Perdesi sinema dergisi, 2001 yılında Bilim ve Sanat Vakfı kapsamında
yürütülen sinema atölyesine katılan öğrencilerin yazınsal deneyimlerini
arttırmaları amacıyla 2003 yılında fanzin olarak çıkmaya başlar. Atölyede her
hikâyenin seyirci ve yönetmen açısından çift yönlü olarak değerlendirilmesi
amaçlanmış, bu nedenle atölyeye katılan öğrencilerin sadece teorik altyapıya
sahip olmaları değil pratik çalışmalar yapmaları da teşvik edilmiştir. Bu altyapıdan
beslenen Hayal Perdesi sinema dergisi de 2000’lerden sonraki sinema yazınının
uzun soluklu dergilerinden biri olmuştur. Amatör bir girişimle fanzin olarak yayın
hayatına başlamış, günün şartlarına ayak uydurarak e-dergi formatında yayınlarına
devam etmiş ve bir süre sonra da matbu olarak çıkmaya başlamıştır. Bu makalede
Hayal Perdesi sinema dergisinin bu üç dönemine değinilecek, çıkan sayılar
üzerinden içerik analizleri ve bibliyometrik çözümlemeler yapılarak derginin
tarihsel yolculuğu irdelenecektir.

Koray Sevindi
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız