Türkçede Kötülük Sorunu ve Teodiseye Dair Bibliyografya -Analitik Bir Değerlendirme-

Bibliyografik çalışmaların akademik hayatta çok önemli bir yerinin olduğu
gerçektir. Kötülük sorunuyla ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması, bu
çalışmanın ortaya çıkmasının temel saiki olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de
kötülük sorunu ve teodise konusuna dair Türkçe olarak yazılmış tüm çalışmalar
ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede bibliyografya, temel olarak üç ana başlığa
ayrılmış ve bu başlıklara göre çalışmalar tasnif edilmiştir. Birinci kısımda telif ve
çeviri kitaplar; ikinci kısımda ise telif ve çeviri makaleler ve üçüncü kısımda ise
yüksek lisans ve doktora tezlerine odaklanılmıştır. Bibliyografyaya eklenen kitap ve
makaleler, felsefe, edebiyat, kelâm, fıkıh, tefsir, sosyoloji, psikoloji vb. alanlar
açısından değerlendirilmiş ve grafikler yoluyla aktarılmaya çalışılmıştır. Yüksek
lisans ve doktora tezleri ise hem fakülteler hem anabilim dalları hem de bilim
dalları açısından taksim edilmiş ve aynı şekilde grafikler yoluyla sunulmuştur.
Çalışmanın temel amacı, hem kötülük sorunu ve teodiseyle ilgili bugüne kadar
yapılmış çalışmaların ortaya çıkarılması hem de bundan sonra yapılacak çalışmalar
için tekrara düşülmemesi ve bu sahada çalışmayı düşünenlere kolaylık
sağlamasıdır. Özellikle akademik alanda yapılan çalışmaların ele alındığı bu
makalede, eserler yazarlarının isim sırasına göre alfabetik olarak tasnif edilmiştir.

Hakan Hemşinli
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız