Türkiye'de Kurum Tarihçiliği Literatürü

Bu çalışmada Türkiye’de kurum tarihiyle ilgili yayınlanan eserler üzerinden kurum tarihi türünde kaleme alınan eserlerin belli başlı hususiyetlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle kurum tarihi tanımlanmış, kurum tarihlerinin konularından kısaca bahsedildikten sonra, kurum tarihi türündeki eserlerin biçimsel özellikleri, amaçları, kurum tarihi yazımında benimsenen bakış açıları, kullanılan başlıklar, karşılaşılan problemler üzerinde durulmuştur. Kurum tarihi çalışmaları için önerilerde bulunulduğu gibi, çalışmaların tarih alanına katkılarından da bahsedilmiştir. Çalışmada ele alınan başlıkların hemen hemen tamamıyla ilgili örnekler verilmiş, böylece Türkiye’deki kurum tarihi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Arzu Güldöşüren
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız