Türkiye'de Kamu Diplomasisi Akademik Literatürü Üzerine Bir İnceleme: Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Alanı Olarak Kamu Diplomasisi

Bu çalışma ile medya, iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları alanının da bir parçası olarak değerlendirilebilecek olan kamu diplomasisinin Türkiye’de akademik literatürdeki yeri incelenmektedir. Bunun için kamu diplomasisi kavramı ve olgusu üzerine yazılan kitaplar, makaleler ve tezler incelenmiştir. Böylece kamu diplomasisinin akademik literatürde yıllara göre gelişimi, ele alınış biçimleri ve başta medya, iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları alanı olmak üzere bağlantı kurulan alanlar genel özellikleri ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kamu diplomasisi üzerine yazılan/yapılan yayınlar farklı tarama araçları kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Akademik kitaplar için “Google Arama Motoru”ndan, makaleler için “Google Scholar ve ResearchGate” gibi akademik yayıncılık platformlarından, akademik tezler için ise “YÖK Ulusal Tez Merkezi”nin listelerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucuna göre kamu diplomasisi kavramı ve konusu Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte akademik literatürde yer almaya başlamış, uluslararası ilişkiler, dış politika ve diplomasi alanının yanı sıra medya, iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları alanıyla ilişkilendirilmiş ve bağlantılar kurulmuştur.

Ergün Köksoy
Makaleyi indir

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız