Türk Hukuk Tarihçiliği

Türk hukuk tarihi, tarih sahnesine çıkmalarından günümüze kadar geçen dönemde Türklerin uyguladıkları hukuk kuralları ve sahip oldukları hukuk kurumları hakkında bilgi veren bir bilim dalıdır. Bunun sonucu olarak; hem incelediği zaman dilimi çok uzundur hem de Türklerin hüküm sürdükleri ülkeler dolayısıyla içine aldığı mekân boyutu çok geniştir. Bu zaman ve mekan boyutuna bağlı olarak Türkler farklı dini-hukuki aidiyetlere sahip olmuş, bu da Türk hukuk tarihine yansımıştır. Bu bağlamda üç farklı dönemin altını çizmek gerekir. İslam hukuku öncesi dönem, İslam hukuku dönemi ve Batı hukukunun etkili olmaya başladığı dönem. Her dönemin kendine has özellikleri ve bu dönemlere ait hukuk tarihi araştırmalarının kendine özgü zorlukları ve problemleri vardır. Türk hukuk tarihi çalışmaları, yirminci asır başlarından itibaren Türk ilim muhitlerinde ilgi görmeye başlar. Bugün hukuk, ilahiyat, tarih ve iktisat tarihi alanlarında çalışanlan gittikçe artan bir oranda Türk hukuk tarihinin konularıyla ilgilenmektedirler. Gittikçe artan ilgiye rağmen bu alanın henüz bakir olduğu ve araştırıcıların ilgisine muhtaç olduğu belirtilmelidir.

MEHMET AKİF AYDIN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız