Van Şehir Tarihi Bibliyografyası

Anadolu şehirlerinin en önemli özelliği, oldukça eski bir geçmişe sahip olmalarıdır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van Şehri de bu özelliğe sahip olarak tarih boyunca pek çok medeniyete beşiklik yapmıştır. Bunlar içinde en çok dikkati çeken M.Ö. IX. yüzyılda kurulan Urartu Krallığına Tuşba adı ile başkentlik yapmış olmasıdır. Osmanlı döneminde Van, Osmanlı'nın sorunlu doğu komşusu İran ile sınır olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olmuştur. Yakın tarihimiz açısından ise Van, Ermeni olayları ile gündeme gelmektedir. Van hakkında yapılan kitap, makale, sempozyum ve tez çalışmaları incelendiğinde öncelikle; Urartu dönemi arkeoloji ve sanat konularında, Osmanlı dönemi ile ilgili olarak daha çok Ermeni olayları hakkında geniş bir literatürün oluştuğu görülmektedir.

ZEKİ TEKİN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız