Antakya ve Çevresi Hakkında Yapılan Çalışmalar

Bir bölgenin veya şehrin, fizikî, idarî ve sosyo-ekonomik durumu incelenirken, o bölge veya şehrin bağlı olduğu ülkenin içerisinde bulunduğu idarî ve sosyo-ekonomik şartlardan ayrı olarak ele alıp incelenmesi mümkün değildir. Geniş bir alana yayılan ve oldukça çeşitli kültürleri ihtiva eden Osmanlı Devleti'nin dayandığı esas temel, devletin merkezî otoritesi olmakla birlikte hemen her vilayet veya sancağın kendine has yönetim biçimlerinin olduğu, hatta her vilayet veya sancağın idarî ve iktisadî yapısının bazı farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Şehir tarihi üzerinde yapılan çalışmalar; o şehrin tarihini, kültürünü ve sosyal hayatını yansıttığı gibi bir milletin kültürünün yöreden yöreye değişen özelliklerini göstermesi bakımından da önemlidir ki çalışmamızın konusu olan Antakya şehri buna önemli bir misal teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda, şehir tarihi çalışması yapacak olan araştırmacının nerelere başvurması gerektiğine dair bilgilerin yanı sıra şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilecektir.

ADEM KARA

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız