Karşılaştırmalı Edebiyat: Tanım, Yöntem ve İncelemeler

Edebî eser, millî unsurların yanı sıra yazarın okuduğu, beslendiği ve etkilendiği metinler, içinde yaşadığı toplum, coğrafya, karşılaştığı kültürel öğeler, medeniyetler vd. unsurlarla zenginleşir. Karşılaştırmalı edebiyat, kültürler arası etkileşimin edebî eserlere yansıyan yönlerini araştırarak edebiyat tarihi, sosyal tarih ve kültürel değişim tarihine ışık tutmayı hedefleyen bir alandır. Günümüzde küreselleşme, çokkültürlülük gibi kavramlar ışığında incelenen toplum, edebiyat ve insan alanın yöntem ve ilgi odaklarını değiştirmekte, çeşitlendirmektedir. Tercüme, tesir, uyarlama, imge ve tip incelemeleri, yazarların okuma kültürleri, farklı kültür ve edebiyatlarla ilişkileri, millî kültürler ile yabancı kaynaklar arasındaki alışveriş bu alanın önemli alt başlıklarını oluşturmaktadır. Bu makalede karşılaştırmalı edebiyat, tanım, yöntem, dünyadaki gelişmesi ile tanıtılmakta; Türk edebiyatındaki gelişmesi, problemleri ele alınmakta ve bu alanda yapılan incelemelerden seçilmiş bir kaynakça verilmektedir.

EMEL KEFELİ

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız