Bir Edebiyat Disiplini Kurucusu: Mehmet Kaplan

Nihad Sâmi Banarlı (1907-1874) Cumhuriyet devrinin en önemli edebiyat öğretmeni, edebiyat tarihçisi ve yazarlardandır. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, lise ders kitapları, Yahya Kemal ile ilgili çalışmaları, dergi ve gazetelerde yer alan çok sayıda ilmî, fikrî ve edebî yazıları vardır. Hayatı boyunca öğrencilere ve geniş okuyucu kitlesine millî değerleri millî bilinçle öğretmek amacıyla çalışmıştır. Ana konusu olan Türk dili ve edebiyatını tarihî, sosyolojik ve estetik zeminde ele aldığından, tarih, din, tasavvuf, mimari, musiki gibi mevzular üzerinde de durmuştur. Uzun süren öğretmenlik hayatından edindiği tecrübeyle, eğitim ve öğretimde doğru bilginin, sevdiren, benimseten bir metotla sunulması gerektiğine inanmış, bu sebeple çalışmalarında kullandığı dil ve üslûba çok dikkat etmiş, özellikle dergi ve gazetelere yazdığı yazılarında, Türk edebiyatının güzide metinlerinden seçtiği örneklerle zenginleştirdiği, zaman zaman da romantik ifadeler taşıyan üslubu tercih etmiştir.

M. ORHAN OKAY

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız