Divan Edebiyatı'nda Estetik Konusunda Yapılan Çalışmalar

Bu bibliyografyaya, ana teması “Divan Şiiri'nin estetiği” olan çalışmalar başta olmak üzere zikredilen konu ile alakalı bazı malzemeleri ihtiva eden eserler dâhil edilmiştir. Alt başlıklar oluşturulurken Divan Şiiri ve estetik kavramlarını başlık olarak kullanmış eserler temel alınmıştır. Divan Şiiri'nin sanat anlayışı, belagat, mazmun, şairlerin şiir anlayışı ve diğer şairleri değerlendirmeleri konularında yapılan çalışmalar bibliyografyaya dâhil edilmiş; vezin, kafiye, nazım şekilleri, edebî sanatlar, aruz, seci, ahenk unsurları ve şiirin ses yapısına yönelik yapılmış müstakil çalışmalar, makale formatını aşmamak için hariç tutulmuştur. Divan Edebiyatı gibi XIV. yüzyılda ortaya çıkan bir sanatın, estetik gibi XX. Yüzyılda Türkiye'ye giren bir disiplince yorumlanması ve Divan neşirlerinin ilk örneklerinin ancak 1970'lerde görülmeye başlanması sebepleri ile bibliyografyaya alınan eserlerin “Divan Edebiyatı estetiği” anlayışında bir mütecanislik olmadığı görülmektedir.

REYHAN ÇORAK

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız